Ing. Petr H., Praha

07.01.2016 16:30

O paní Blance Pořízkové jsem se dověděl od pana Karla Lopraise, světově známého automobilového závodníka.

Přišel jsem na doporučení s velkými bolestmi v páteři, které mě nutily chodit v hlubokém předklonu se značným  vychýlením doprava a to tak, že jsem už nedosáhl ani na vypínač. Měl jsem výrazně kratší pravou nohu. Bolest byla značná-nemohl jsem najít polohu, při které bych měl  úlevu od bolesti.

Chodil jsem předtím například na rehabilitace ve zdravotnických ústavech, i navštívil různé soukromé terapeuty, včetně čínské medicíny. Rehabilitace byly ukončeny, protože nebylo jimi dosažené zlepšení. Jsem postižen Parkinsonovou nemocí, která se mi diagnostikovala před pěti lety. Se všemi příznaky jako třes levé ruky, strnulý výraz v obličeji, cupitavá chůze, pomalá špatná mluva jako robot, neudělal jsem palcem a ukazovákem tzv. špičku, vázla jemná motorika, měl jsem zcela  ztuhlé celé tělo, krkem jsem neotočil do stran, trpěl jsem neuropatiemi končetin.

Dle mínění jiných už skoro nad hrobem.

Dále mě sužovaly otevřené Bércovy vředy- čtyři na levém a dva na pravém bérci a jsem diabetik. Jedna paní doktorka mi dokonce doporučila, ať si na to dám vepřové sádlo. Prsty a chodidla na nohou byla špatně dokrvována, promodralá a oteklá.

Tento stav jsem vnímal a uvědomoval si, že je něco špatně. Nevěděl jsem z tohoto stavu východisko.

Na doporučení  mého kamaráda Karla Lopraise,  jsem se 13.října 2014 obrátil na paní Blanku. Už po první a několika dalších masážích jsem pocítil a zaznamenal výraznou úlevu v oblasti páteře. Postupně, jak jsem chodil  se zlepšovaly Bércovy vředy mizeli otoky i neuropatie, končetiny se začaly normálně prokrvovat a mohl jsem už i hýbat prsty na nohách. K celkovému  a úplnému zahojení Bércových vředů došlo za měsíc a půl a tento stav trvá dodnes. Třes levé ruky se taky postupně zmírňoval a při masážích a klidu i úplně zastavil.

Po čtyřech měsících návštěv u paní Blanky jsem byl nucen se z titulu získání řidičského průkazu a na žádost ošetřujícího lékaře kvůli Parkinsonově nemoci  podrobit  vyšetření  EEG na neurologii. Ošetřující lékařkou bylo překvapivě konstatováno významné zlepšení  dle naměřených hodnot. Po srovnání  s předcházejícím zhoršeným EEG dva roky zpátky bylo konstatováno, že naměřené hodnoty nyní odpovídají stavu zcela zdravého člověka. Z tohoto důvodu bylo uděláno kladné rozhodnutí, že mohu dál řídit motorová vozidla. 

Potíže s páteří a bolestivým křížem  zcela ustoupily a já byl schopen chodit už vztyčený. Třes levé ruky skoro úplně vymizel, objevuje se při  hlubším rozrušení.

Cukrovka se mi stabilizovala, což velice pozitivně  ovlivňuje můj celkový zdravotní stav-oči se nezhoršují.

V důsledku uvedených údajů došlo i k celkovému zlepšení psychického stavu, ustoupila ztuhlost celého těla a krkem otáčím bez obtíží do obou stran. Parkinsonovy příznaky výrazné v mimice, mluvě a cupitavé chůze už nemám.

Cituji svoji  neuroložku, která se specializuje na Parkinsona: „Za dobu její působnosti v oboru nezaznamenala takové zlepšení – což dokládají udělaná měření a vyšetření“.

Moje rodina i okolí konstatuje velice výrazné zlepšení celkového zdravotního stavu, který mě činí optimistickým a raduji se opět plně ze života.

Rád bych ještě upřesnil, že paní Blanka používala k léčebným masážím pouze své ruce a hlavu v rozsahu své odborné způsobilosti.

Doporučuji všem lidem s Parkinsonem, pokud jim to finanční situace dovolí, aby využili těchto schopností paní Blanky a stejně jako já poznali lepší kvalitu života.